Välkommen till Toxicology

Knowledge Team Sweden AB

-optimerat toxikologiskt stöd

Våra tjänster

TKT:s konsulter

-optimerat toxikologiskt stöd

Våra TEAM
Toxicology Knowledge Team Sweden AB– Toxicology Consultants

CTR köper prekliniskt toxbolag

Pressmeddelande 6 april, 2021th

Center for Translational Research Sweden AB (CTR) förvärvar Toxicology Knowledge Team Sweden AB (TKT) vilket ytterligare stärker CTR-gruppen med optimerat toxikologiskt stöd. Sedan 1 april är TKT ett helägt dotterbolag till holdingbolaget CTR.

Aktiviteterna på TKT fortsätter utan avbrott, med samma personal och i samma lokaler i Södertälje, Sverige. Elinor Hahne fortsätter att leda teamet som VD. Företaget stärker därmed sitt partnerskap med de andra företagen inom CTR-koncernen, vilket innebär kortare kommunikationsvägar och en förenklad förbindelse mellan preklinik och klinik.

läs mer...

Med en sammanlagd erfarenhet i fältet på över 100 år, och med sju disputerade toxikologer, är TKT ett av de största konsultföretagen på den nordiska marknaden som erbjuder dedikerad expertis inom läkemedelsutveckling, riskbedömning och kemikaliesäkerhet.

En kostnadseffektiv, team-baserad arbetsmodell ger varje kund tillgång till TKTs samlade expertis. Våra kunder sträcker sig från nystartade bioteknikföretag till stora globala läkemedelsföretag, inklusive företag verkande inom industriell farmaceutisk och kemisk produktion.

Vår unika expertis inom toxikologi tar ditt
läkemedelsprojekt effektivare till Fas 1 och vidare
TKT provides world class chemical risk
assessments, with hundreds of PDEs, OELs and API
impurity evaluations delivered
TKT:s expertis och stöd ökar värdet på ert läkemedelsprojekt 80% av TKT:s kunder återvänder

I vår affärsmodell ingår att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda varje kund tillgång till TKT:s samlade expertis.

Varje uppdrag skräddarsys för att passa kundens behov och resurser. Tveka inte att kontakta TKT, eller någon av våra konsulter direkt, för mer information, och en diskussion om hur vi kan ge rätt toxikologisk hjälp. Vi organiserar gärna ett möte eller en telefon/webb-konferens.
Top