Med en sammanlagd erfarenhet i fältet på över 100 år, och med sju disputerade toxikologer, är TKT ett av de största konsultföretagen på den nordiska marknaden som erbjuder dedikerad expertis inom läkemedelsutveckling, riskbedömning och kemikaliesäkerhet.

En kostnadseffektiv, team-baserad arbetsmodell ger varje kund tillgång till TKTs samlade expertis. Våra kunder sträcker sig från nystartade bioteknikföretag till stora globala läkemedelsföretag, inklusive företag verkande inom industriell farmaceutisk och kemisk produktion.

För att säkerställa kvalité och enhetlighet på det som produceras granskas, utan extra kostnad, varje rapport och rekommendation av TKT:s granskningsgrupp.

I vår affärsmodell ingår att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda varje kund tillgång till TKT:s samlade expertis.

Varje uppdrag skräddarsys för att passa kundens behov och resurser. Tveka inte att kontakta TKT, eller någon av våra konsulter direkt, för mer information, och en diskussion om hur vi kan ge rätt toxikologisk hjälp. Vi organiserar gärna ett möte eller en telefon/webb-konferens.
Svenska
Top