FRAMGÅNGSRIK IMPD INOM TERAPIOMRÅDE CNS

TKT har under hösten bidragit till en framgångsrik IMPD ansökan från Integrative Research Laboratories (IRL) till Läkemedelsverket. Toxikologi- och säkerhetsfarmakologidelen, vilka TKT ansvarade för, godkändes utan begäran om förtydliganden. Första dos till människa ges i början av december 2015. För mer information gå till: http://www.irlab.se/irl-receives-mpa-approval-to-conduct-phase-i-trials-with-irl790-a-novel-treatment-for-complications-in-parkinson-s-disease/

Top