FYRA STYCKEN AV TKT:S KONSULTER CERTIFIERADE SOM “EUROPEAN REGISTERED TOXICOLOGISTS”, ERT

För första gången har Svensk förening för toxikologi certifierat toxikologer med omfattande kunskap och erfarenhet inom ämnet, som European Registered Toxicologists, ERT. Fyra av dessa är verksamma på TKT: Eva-Lena Glämsta, Karin Svens, Kerstin Kenne och Carl-Johan Zettervall.

 

Information om ERT certifiering: http://www.eurotox.com/ert/

Svenska
Top