4. juli 2018

FYRA STYCKEN AV TKT:S KONSULTER CERTIFIERADE SOM “EUROPEAN REGISTERED TOXICOLOGISTS”, ERT

För första gången har Svensk förening för toxikologi certifierat toxikologer med omfattande kunskap och erfarenhet inom ämnet, som European Registered Toxicologists, ERT. Fyra av dessa är […]
4. juni 2018

TVÅ AV TKT:S KONSULTER NU CERTIFIERADE SOM ERT

För första gången har Svensk förening för toxikologi certifierat toxikologer med omfattande kunskap och erfarenhet inom ämnet, som European Registered Toxicologists, ERT. Två av dessa är […]
4. maj 2018

SERVICEAVTAL TECKNAT MELLAN TKT OCH KAROLINSKA DEVELOPMENT

Det är med glädje som Toxicology Knowledge Team Sweden AB (TKT) kan meddela att TKT och Karolinska Development (www.karolinskadevelopment.com) har tecknat ett gemensamt serviceavtal. Avtalet ger […]
4. april 2018

PRESSMEDDELANDE 20140520

Nytt svenskt samarbete inom Life Science industrin – Pharma Support Alliance Ett nytt konsortium av etablerade tjänsteföretag inom läkemedelsbranschen har bildats. – Det här är ett […]
Top