Föroreningar

TKT har sedan starten assisterat ett stort antal kunder i frågor som rör föroreningar i läkemedelsbatcher. I ett flertal fall har uppdragen varit ”business critical” och även involverat problemlösning. TKT erbjuder bland annat följande tjänster:

  • In silico prediktioner av toxicitet, inklusive riskbedömning av potentiellt gentoxiska substanser eller föroreningar i läkemedelskandidater och marknadsförda produkter.(se även fliken "Verktyg"
  • Riskvärdering av syntesvägar, dvs toxikologisk utvärdering av startmaterial och intermediater.
  • Toxikologisk utvärdering av föroreningar i den finala produkten och, vid behov, framtagning av teststrategi för kvalificering.
  • Rådgivning, litteratur- och databassökningar enligt kundspecifika ändamål.
Top