Genetisk toxikologi

TKT har lång erfarenhet och besitter en unik kompetens inom fältet genetisk toxikologi. Vår dedikerade expertis har även tillgång till de verktyg som regulatoriskt krävs (se även fliken "Verktyg"). Våra konsulter har medverkat i ett stort antal lyckosamma problemlösningsaktiviteter på gentoxområdet för en rad kunder av olika storlekar, där inte sällan relativt små arbetsinsatser kan ge en stor kostnadsbesparing för kunden. Tveka inte att kontakta TKT för en diskussion om eventuell support inom detta fält

Våra tjänster inom fältet innefattar bland annat:

  • In silico QSAR prediktioner av gentoxicitet / karcinogenicitet enligt myndighetskrav (FDA, EMA) och REACH-förordningen.
  • Riskvärdering och kvalificeringsstrategier av potentiellt gentoxiska föroreningar i APIer och marknadsförda produkter.
  • Gentoxikologiska riskbedömningar av medicintekniska produkter enligt ISO 10993.
  • Design, monitorering och utvärdering av både icke-regulatoriska och regulatoriska gentoxstudier.
  • Litteratur- och databassökningar enligt kundspecifika önskemål (se även under ”Verktyg”)
Top