PharmaPendium databassökningar

Denna marknadsledande databas och sökverktyg möjliggör sökning av information från kompletta regulatoriska filer från alla läkemedel som godkänts av FDA / EMA. Till skillnad mot FDA:s "open access" filer, som föreligger i PDF-bildformat, tillåter PharmaPendium textbaserade sökningar, vilket ger ett effektivt verktyg för att snabbt och effektivt söka genom kompletta filer som innehåller tusentals sidor av prekliniska och kliniska data, bedömningar och slutsatser. Användningsområden inbegriper:

  • PharmaPendium kan användas för frågor om godkända läkemedelsformuleringar.
  • Förbättra riskbedömningar av toxicitet hos en läkemedelskandidat
  • Snabbt utvärdera riskerna för läkemedelsinteraktion
  • Ge detaljerad information om PK-parametrar för läkemedelskandidat
  • Ge en bättre bedömning av djurmodellens användbarhet
  • Ge förbättrade möjligheter för förutsägelse av klinisk framgång
  • Ge möjligheter till en förbättrad klinisk design av ett kliniskt testprogram
  • Öka chansen för framgångsrika regulatoriska interaktioner/ansökningar


Mer information om databasen PharmaPendium:
https://www.elsevier.com/solutions/pharmapendium-clinical-data
Top