Verktyg

TKT erbjuder unik kompetens och erfarenhet inom databasbaserad toxikologi och har tillgång till verktyg som kan ge kritisk, och kostnadseffektiv, information för läkemedelsprojekt eller en kemisk bedömning.

Derek Nexus och Leadscope: TKT erbjuder i silico-förutsägelser "in house" till förmånliga priser med marknadsledande verktyg inom detta område: Derek Nexus™ och Leadscope™. TKT besitter unik kompetens inom databasbaserad toxikologi ("in-silico") och användningen av dessa prediktionsverktyg. Genom vår omfattande toxikologiska kompetens och erfarenheter inom området kan vi också fullgott hantera alla förväntade utfall, inklusive vid behov, lämpliga problemlösningsaktiviteter.

Några exempel på applikationer:
  • QSAR-förutsägelser av molekylers genotoxicitet / karcinogenicitet, i enlighet med föreskrivna krav (FDA, EMA).
  • Riskbedömning och kvalificeringsstrategier för potentiellt genotoxiska föroreningar i API och marknadsförda produkter.
Kontakta TKT för kostandsfria råd om vägen framåt och det bästa sättet att utnyttja våra databasökningar i tidiga läkemedelsforskningsprojekt.

Ytterligare information om gällande guideline och våra ”in silico-vertyg” (på engelska):

ICH M7 Guideline:

The ICH M7 Guideline on Assessment and Control of DNA Reactive (Mutagenic) Impurities in Pharmaceuticals to Limit Potential Carcinogenic Risk:

Two (Q)SAR prediction methodologies that complement each other should be applied. One methodology should be expert rule-based and the second methodology should be statistical-based.

The outcome of any computer system-based analysis should be reviewed with the use of expert knowledge.
DEREK Nexus

Derek Nexus

Predictions for > 40 endpoints e.g. reproductive toxicity, ocular toxicity, heart rate changes, nephrotoxicity, hepatotoxicity, thyroid toxicity, hERG channel inhibition, respiratory sensitization

The best developed endpoints: Mutagenicity/carcinogenicity and skin sensitization

Leadscope ModelApplier

Leadscope

Non-human Toxicological Endpoints
  • Genetic Toxicity Suite
  • Rodent Carcinogenicity Suite
  • Reproductive Toxicity Suite
  • Developmental Toxicity Suite
  • Neurotoxicity Suite
Human Clinical Endpoints
  • Human Adverse Cardiological Effects Suite
  • Human Adverse Hepatobiliary Effects Suite
  • Human Adverse UrinaryTract Suite
Top