PRESSMEDDELANDE 20140520

Nytt svenskt samarbete inom Life Science industrin – Pharma Support Alliance

Ett nytt konsortium av etablerade tjänsteföretag inom läkemedelsbranschen har bildats.

– Det här är ett nytt och unikt samarbetsprojekt i Mälardalsregionen. Vi vill visa styrkan med mindre företag, och att Sverige fortfarande har den kompetens som krävs för att stödja hela läkemedelsutvecklingsprocessen, säger Anders Dahlstrand, VD för Offspring Biosciences, ett av de samarbetande företagen.

Varje medlemsföretag erbjuder unika tjänster baserat på mångårig erfarenhet inom läkemedelsbranschen. Flexibilitet, effektivitet och samarbete ger en förutsättning för smidig läkemedelsutveckling till en relativt låg kostnad.

Majoriteten av företagen sitter i det nybildade forskningsklustret Biovation Park i Södertälje, och mer information om Pharma Support Alliance kommer att ges vid den officiella invigningen av Biovation Park den 28/5.

Invigningen av Biovation Park sker den 28/5 kl.9.00, Västra Mälarehamnen 9, Södertälje
Presskontakt: Karin Svens, 076-2134698, karin.svens@tktsweden.com

Member Companies

BioVet (www.biovet.se)

BiQ Pharma AB (www.biqpharma.com)

Ferm Translational Pharma Consulting AB (ferm@transpharmaconsult.se)

Keytolead AB (www.keytolead.se)

Metasafe AB (www.metasafe.se)

Novandi Chemistry AB (www.novandi.se)

Offspring Biosciences AB (www.offspringbiosciences.com)

(PKPD Sweden)

(Toxicology Knowledge Team Sweden AB (www.tktsweden.com))

Svenska
Top