SERVICEAVTAL TECKNAT MELLAN TKT OCH KAROLINSKA DEVELOPMENT

Det är med glädje som Toxicology Knowledge Team Sweden AB (TKT) kan meddela att TKT och Karolinska Development (www.karolinskadevelopment.com) har tecknat ett gemensamt serviceavtal. Avtalet ger Karolinska Developments bolag snabb och direkt tillgång till TKTs toxikologiska expertis och TKT erbjuder skräddarsytt toxikologiskt projektstöd i alla delar av läkemedelsutvecklingen till bolagen.

– Vi anpassar vår långa erfarenhet från BigPharma till förutsättningarna i mindre biotech-företag. Vårt mål är att Karolinska Developments bolag ska kunna använda oss som egna interna experter, säger Kerstin Kenne, VD för TKT.

TKT kommer också med hjälp av seminarier och workshops öka kunskapen och medvetenheten för toxikologi och dess implementering inom alla delar av läkemedelsutvecklingsprocessen.

– Karolinska Development vill med detta avtal underlätta för våra portföljbolag att säkra erfarenhet och expertis inom toxikologi. Syftet är att uppnå högre effektivitet i utvecklingsprocessen, vilket underlättar för bolagen att uppnå sina mål att utveckla tydligt differentierade läkemedelsprodukter för att tillgodose stora medicinska behov, säger Gunilla Ekström, VP Operations, Karolinska Development AB.

Svenska
Top