Vårt Team

Kerstin Kenne, PhD, ERT, Konsult

Disputerad i cellbiologi, ger stöd i läkemedelsutveckling och riskbedömning av kemikalier, med lång erfarenhet av undersökningar av molekylära mekanismer.


Carl-Johan Zettervall, PhD, ERT, Konsult

Disputerad i molekylär- och cellbiologi, ERT, ger stöd i läkemedelsutveckling med senior kompetens inom säkerhetsbedömning av medicintekniska produkter.


Karin Svens, PhD, ERT, Konsult

Disputerad i toxikologi, ERT, ger stöd i läkemedelsutveckling och uppföljning av studier, med senior kompetens inom inhalationstoxikologi och projektledning


Eva-Lena Glämsta, PhD, ERT, Konsult

Disputerad i farmakologi, ERT, ger stöd i läkemedelsutveckling med senior kompetens inom projektledning och samverkan med tillsynsmyndigheter.


Stefan Czene, PhD, Konsult

Disputerad i onkologi, ger stöd vid riskbedömning av kemiska föroreningar, reagenser och intermediärer, med lång erfarenhet av genetisk toxikologi och (Q)SAR-analys.


Hallgrimur Jonasson, PhD, Associate professor, ERT, Konsult

Disputerad i fysiologi, docent, ERT, ger stöd inom läkemedelsutveckling och studieutläggning, med senior expertis inom säkerhetsfarmakologi.


Lizette Granberg, PhD, ERT, Konsult

Disputerad i miljötoxikologi, ERT, ger stöd i läkemedelsutveckling och riskbedömning av kemikalier, med lång erfarenhet av allmän toxikologi.

+46- (0)70-00 900 76


Top